Informace o důvodu zpracování osobních údaj

Podle čl. 6 odst. 1 písmeno b) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen „GDPR“).

Dokončením registrace na e-shopu www.masazelesna.cz a jejím odesláním poskytujete firmě Masérské služby s.r.o. (dále jen „Správce“) tyto vaše osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:

 • splnění objednávky
 • uchování vámi vytvořeného účtu (registrace) v systému našeho e-shopu
 • splnění zákonných povinností, zejména účetních a daňových (vystavení účetních dokladů a jejich archivovaci po stanovenou dobu v elektronické nebo fyzické podobě)
 • kontrolu provedení platby za masáž
 • vzájemnou komunikaci v budoucnu zejména o datu objednání na masáž, případné zrušení či přeobjednání na jiný termín

Vaše osobní údaje musíme v zájmu splnění objednávky poskytnout těmto zpracovatelům nebo příjemcům: Dodavatelům serverových, cloudových nebo IT služeb, kteří splňují podmínky GDPR.

Podle GDPR máte právo:

 • požadovat informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požádat o aktualizaci nebo opravu vašich zpracovávaných osobních údajů
 • požadovat o vymazání vašich osobních údajů (nebude-li to v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy)
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte pocit, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s GDPR
 • na přenositelnost údajů
 • požadovat kopii námi zpracovávaných osobních údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu firmy Masérské služby s.r.o.

V případě vašich dotazů nebo podnětů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@masazelesna.cz, telefonním čísle 728 047 545 nebo dopisem na adresu sídla firmy: Kosatcová 920 /15, Brno, 612 00, Česká republika. Podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní data, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

V případě, že nabudete dojmu, že s vašimi osobními údaji zacházíme v rozporu se zásadami GDPR, obraťte se na nás rovněž již zmíněné kontaktní informace a sdělte nám vaše pochybnosti. Najdeme řešení a zjednáme nápravu. Pokud byste nebyli s naším řešením spokojeni, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz, který na způsob zpracování vašich osobních údajů dohlíží.

Osoba zodpovědná za zpracování osobních údajů, kterou v případě dotazů, informací můžete kontaktovat: Rostislav Koudelný, 728 047 545, info@masazelesna.cz