Základní informace Správce osobních údajů Jsme společnost Alza.cz a.s., se sídlem Jankovcova 1522/53, Praha 7 – Holešovice, IČO 27082440, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje. Jaké osobní údaje zpracováváme Osobní údaje, které nám poskytnete Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.