Reflexní masáž

Je manuální léčebný zákrok na povrchu těla aplikovaný v místě druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn. Technika reflexní masáže vychází z poznatků o změně kožní citlivosti při onemocnění vnitřních orgánů. Místem zásahu tudíž není primární nemocná tkáň nebo ústrojí. Reflexní masáž se liší od klasické technikou hmatů a místy aplikace. Reflexní masáž je tvořena soustavou hmatů, které se provádějí v určitém pořadí, většinou nasucho – bez použití masážních prostředků. Působí tlakem přes kůži na podkožní vazivo následně na nervovou soustavu, reflexně do hloubky. Příznivě ovlivňuje reflexní změny způsobené onemocněním vnitřních orgánů, pohybového aparátu, zvláště páteře. Účinná metoda k dosažení fyzického a následně i psychického zdraví. Základní sestavy jsou: 
1. šíjová - provádí se vsedě a je indikována při krčních potížích, migrénách, závratích 
2. hrudní - prováděná vsedě, nejčastěji při bolestech hrudní páteře, při poruchách hrudních orgánů, astma a chronické bronchitidě 
3. zádová - prováděná vleže, při vertebrogenních poruchách 
4. pánevní - část se provádí vleže a část vsedě, při bolestech v kříži, poruchách pánevních